Haberler...    l    Doğubayazıt Gönül Elçilerini Arıyor...
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
atam.gov.tr
türkiye.gov.tr
tbmm.gov.tr
bimer.gov.tr
Bakanlıklar
Valilikler
Kaymakamlıklar
Sodes.gov.tr


Bulunduğunuz Yer: KAYMAKAMLIK  >>   RESMİ KURUMLAR  >>   Tedaş

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

AĞRI MÜESSESESİ

DOĞUBAYAZIT İLÇE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

GÖREV VE FAALİYETLERİ

         

          Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1970 yılında çıkarılan 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır. Hizmetlerin daha etkin, daha verimli ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ve özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine kavuşmuşlardır.

           Bugün Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması ve gerekli reformların yapılmasını teminen dağıtım bölgeleri baz alınarak Kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmiş ve TEDAŞ 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır.

TEDAŞ, yurt genelinde metropollerden en küçük yerleşim birimlerine kadar, bugün sayıları 26 Milyonu aşan abonelerine elektriğin 36 kV'a kadar dağıtımı ve satışı hizmetlerini verme yükümlülüğünü, kuruluşundan günümüze 10 yıldan fazla bir zamandır azami verimlilik ve karlılığı hedefleyerek yerine getirmektedir.

          Y. P. K.nun 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı kararına istinaden Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2.4.2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile TEDAŞ  TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.nin özelleştirme kapsam ve programına alınması neticesinde Genel Müdürlüğün Ana Sözleşmesi, 4046 sayılı kanunun 20/A maddesine istinaden tadil edilmiş olup, 01.07.2004 tarih ve 6083 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup;TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Yönetim Kurulunun 17.02.2005 tarih ve 7-86 no'lu kararı ile de sermayesinin ( 27.580.587.00YTL.) tamamının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.ne ait bulunan; ERZURUM merkezli Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır  İl Müdürlüklerini de içine alan T.C. ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.nin kurulmasına karar verilmiştir.

İşletme müdürlüğümüz bu yeni dönemde de, sahip olduğu sorumluluğun bilinciyle ekonomik ve sosyal hayatımızdaki yeri tartışılmaz olan elektrik enerjisinin ilçemiz genelinde tüm abonelerine yeterli, kaliteli ve sürekli şekilde sunulmasını temel amaç edinerek, elektriğin dağıtım ve ticaretini yapma görevini aynı azim ve kararlılıkla verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda sürdürmektedir.

 

                        
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İLÇE İŞLETME MÜDÜRLÜK İLETİŞİM

TAHSİLAT DAHİLİ:08502002020-3020

TAHAKKUK DAHİLİ:08502002020-3067

KAÇAK İHBAR SERVİSİ: 08502002020

ARIZA SERVİSİ: 186

İNTERNET ADRESİ: www.arasedas.com


E-posta: 04dogubayazit@icisleri.gov.tr
Tel: 0472 312 60 03 Faks: 0472 312 60 75